Wózki jezdniowe podnośnikowe III WJO

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia sterowanych z poziomu roboczego i zdalnie sterowanych kategoria III WJO

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych sterowanych z poziomu roboczego i zdalnie sterowanych kategorii III WJO.

Czas trwania kursu:

W trakcie kursu realizowane jest 35 godzin lekcyjnych w tym 9 godzin zajęć praktycznych oraz 4 godziny uzupełnienia programowego (dla osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki).

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończony 18 rok życia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

Wózki jezdniowe kategorii III WJO – uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Ramowy program nauczania:

 1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
 2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 2 godz.
 3. Typy stosowanych wózków jezdniowych – 1 godz.
 4. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych kategorii III WJO  – 8 godz.
 5. Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy – 1 godz.
 6. Czynności operatora w czasie pracy wózkami – 1 godz.
 7. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa  – 1 godz.
 8. Wiadomości z zakresu BHP – 10 godz.
 9. Zajęcia praktyczne – 9 godz.

 

Razem: 35 godzin