Wózki jezdniowe podnośnikowe I WJO

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z mechanicznym napędem podnoszenia kategoria I WJO. 

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych z mechanicznym napędem podnoszenia kategorii I WJO.

Czas trwania kursu:

W trakcie kursu realizowane jest 38/44 godzin lekcyjnych w tym 10/16 godzin zajęć praktycznych oraz 4 godziny uzupełnienia programowego (dla osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki).

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończony 18 rok życia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

Wózki jezdniowe kategorii I WJO – uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Ramowy program nauczania:  *I / *II

 1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz. / 2 godz.
 2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 3 godz. / 3 godz.
 3. Typy stosowanych wózków jezdniowych – 1 godz. / 1 godz.
 4. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych – 8 godz. / 8 godz.
 5. Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy – 1 godz. / 1 godz.
 6. Czynności operatora w czasie pracy wózkami – 1 godz. / 1 godz.
 7. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa  – 1 godz. / 1 godz.
 8. Wiadomości z zakresu BHP – 11 godz. / 11 godz.
 9. Zajęcia praktyczne – 10 godz. / 16 godz.

Razem: 38 godzin / 44 godziny

* I – w przypadku szkolenia dla wózków specjalizowanych jednego rodzaju.

* II – w przypadku szkolenia dla wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem oraz z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.