Wózki jezdniowe platformowe, ciągnikowe, pchające W-PCP

Obsługa wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających.

Podstawa programowa:

Głównymi zadaniami szkolenia jest nabycie przez uczestników:

  • wiedzy teoretycznej, zapewniającej bezpieczne użytkowanie wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających;
  • wiadomości o zagrożeniach, sytuacjach potencjalnie wypadkowych i niebezpiecznych związanych z użytkowaniem wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających;
  • umiejętności praktycznych związanych z obsługą codzienną wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających;
  • wiedzy i umiejętności związanych z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych.

Warunki stawiane uczestnikom szkolenia:

Uczestnik szkolenia powinien mieć:

  1. w momencie rozpoczęcia szkolenia ukończone 18 lat;
  2. stan zdrowia umożliwiający udział w szkoleniu, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.