Szkolenia elektryczne i energetyczne

Oferujemy kompleksowe szkolenia dla specjalistów zajmujących się instalacją, eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych oraz energetycznych. Kursy kończą się egzaminem SEP sprawdzającym oraz wydaniem odpowiedniego świadectwa kwalifikacji uczestnika.