Szkolenia BHP, ppoż.

• szkolenia bhp dla wszystkich stanowisk pracy
• dla pracodawców wykonujących zadania służby
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracowników inżynieryjno-technicznych
• okresowe szkolenie pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracowników administracyjno-biurowych
• szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
• okresowe szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
• okresowe szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest