Operator Żurawi Wieżowych IŻ

Kurs na operatora Żurawi Wieżowych IŻ

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi żurawi wieżowych.

Uzyskanie uprawnień dla maszynistów żurawi wieżowych.

Podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla maszynistów obsługujących żurawie wieżowe.

Program kursu:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o żurawiach wieżowych,
 • typy żurawi,
 • budowa żurawi
 • bezpieczna eksploatacja,
 • stateczność żurawi,
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,
 • obowiązki operatora żurawi wieżowych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne na żurawiu wieżowym
 • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • karta zgłoszeniowa,
 • przynajmniej podstawowe wykształcenie
 • ukończony 18 rok życia
 • badanie psychologiczne (tzw. psychotesty)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora żurawi wieżowych

Informacje dodatkowe:

 • Po zakończeniu kursu słuchacze otrzymują legitymację Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.