Obsługa defibrylatora półautomatycznego

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności obsługi defibrylatora półautomatycznego

Nazwa zajęć edukacyjnych

1. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia – 0,2 godziny
2. Przypomnienie postępowania reanimacyjnego i resuscytacyjnego – 0,3 godziny
3. Obsługa defibrylatora półautomatycznego – 0,5 godziny
4. Ćwiczenia praktyczne – 0,5 godziny

DefibrylatorRazem: 2 godziny