Kurs Spawania Gazowego

Spawanie gazowe 311-G, najczęściej przy spalaniu acetylenu w temperaturach do 3100 °C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 0,4mm do 40 mm za pomocą gorącego płomienia.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kwalifikacje

Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

• książkę spawacza lub wpis do posiadanej już książki,
• Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
• certyfikat również w języku angielskim

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci spełniający następujące wymagania:

spawanie gazowe• uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej lub średniej
• ukończyli 18 rok życia
• posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim