Celem kursu „pierwszej pomocy” jest przygotowanie uczestnika  do prawidłowego  przeprowadzenia kontroli czynności życiowych, wezwać pomoc oraz wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową.

W programie kursu przewidziane są zajęcia praktyczne  wzbogacone teoretyczną wiedzą z zakresu podstawowych zasad pierwszej pomocy.

 W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się metod rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności. Poznają podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w podstawowej, samochodowej apteczce, a także ćwiczą scenariusze wykorzystania przenośnego zewnętrznego defibrylatora automatycznego (AED).