Kurs operator suwnic

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi suwnic.

Kurs na operatora suwnic dzieli się na kategorie:

  • II S – suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii II W
  • I S – suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii I W i suwnice wg kategorii II S.

Ramowy program kursu:
1. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym.
2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego.
3. Maszynoznawstwo specjalistyczne.
4. Eksploatacja.
5. BHP.
6. Zajęcia praktyczne.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • dobry stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim, umożliwiający pracę na stanowisku obsługującego suwnice sterowane z kabiny (praca na wysokości) i poziomu roboczego oraz suwnice zdalnie sterowane (wymagane badania psychofizyczne).