Kurs operator ładowarki

Operator ładowarki jednonaczyniowej, kl. III i I 

  • klasa III – o masie całkowitej do 20 ton
  • klasa I – wszystkie

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • badanie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej
  •  wykształcenie co najmniej podstawowe

Ukończone szkolenie stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują wpis do książki operatora maszyn roboczych oraz świadectwo.