Kurs operator koparko-ładowarki

Operator koparko-ładowarki klasa III – wszystkie

Celem kursu operatora koparko-ładowarki jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Kurs przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień.

Program kursu:

 1. Użytkowanie eksploatacyjne.
 2. Dokumentacja techniczna.
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 4. Podstawy elektrotechniki.
 5. Silniki spalinowe.
 6. Elementy hydrauliki.
 7. Budowa koparko-ładowarek.
 8. Technologia robót.
 9. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania: 134 godz.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko-ładowarki.

Po ukończeniu kursu operatora koparko-ładowarki uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo oraz książkę operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.