Kurs Obrabiarek CNC

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Zagadnienia realizowane na kursie obejmują:

 • podstawy geometryczne na maszynach,
 • programowanie ISO, sterownik Sinumerik 810 i FANUC,
 • funkcje przygotowawcze i pomocnicze, interpolacje liniowe i kołowe,
 • korekcja narzędzi na tokarce i frezarce CNC,
 • obsługa techniczna tokarki i frezarki CNC,
 • programowanie dla wybranych detali w systemie SINUTRAIN,
 • symulacje 3D – toczenie i frezowanie.

Organizacja kursu obejmuje:

 • zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 • egzamin,
 • zaświadczenie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Czas szkolenia: 100 godzin zajęć (74 godziny zajęć praktycznych i 26 godzin zajęć teoretycznych). Zajęcia z obsługi obrabiarek odbywają się w podziale na grupy 3-5 osobowe.

Nasi trenerzy posiadają doświadczenie w pracy jako operator, programista i technolog CNC, obsługują obrabiarki CNC (min. tokarki i frezarki), posiadają znajomość technologii obróbki skrawaniem, typów sterowań: SINUMERIK, HEIDENHAIN, FANUC, umiejętność przygotowania, pisania, wdrażania i weryfikacji programów do maszyn CNC, posiadają doskonałą znajomość rysunku technicznego i umiejętność jego czytania, dokumentacji technicznych, obsługi przyrządów pomiarowych oraz znajomość oprogramowania CAD.

Wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.