Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe

Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kategorii I WJO, II WJO, III WJO.  Zapewniamy przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, niezbędne do pracy na stanowiskach dla operatorów różnego rodzaju wózków.

Kategorie uprawnień:
III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane.
II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z podaniem rodzaju wózka specjalizowanego. Rodzaje wózków specjalizowanych

Egzamin: przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończony 18 rok życia,
  • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.

Przeprowadzamy również szkolenia na:

  • Operatora wózków jezdniowych unoszących
  • Operatora wózków jezdniowych naładownych
  • Operatora wózków jezdniowych ciągnikowych
  • Bezpieczne użytkowanie butli