Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Kurs KPP realizuje zespół profesjonalnych instruktorów (lekarzy, ratowników i psychologów).

Po przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzające zdobyte umiejętności. Uczestnicy kursu KPP kończącego się egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu tytułu “Ratownika”.

Recertyfikacja KPP

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika jest ważne przez okres 3 lat od daty jego wydania. Po upływie tego okresu należy ponownie przystąpić do egzaminu celem uzyskania nowego zaświadczenia. Egzamin recertyfikacyjny jest przeprowadzany z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu i składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.