HDS II Ż

Szkolenie operatora żurawi przenośnych II Ż (HDS)

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych

przy obsłudze żurawi przenośnych (HDS-y) zamontowanych na pojeździe.

Dokumentem uzyskanym po szkoleniu jest zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń

transportu bliskiego kat. II Ż wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zakres uprawnień: ŻURAWIE PRZENOŚNE, PRZEWOŹNE.

Program szkolenia:

  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Ogólne wiadomości o dźwignicach
  • Budowa i działanie żurawia przeładunkowego
  • Zagrożenia przy żurawiu
  • Obsługa zawiesi
  • BHP
  • Zajęcia praktyczne

Ilość godzin teoretycznych: 34 godz.
Ilość godzin praktycznych: 12 godz.

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy