Elektryczne

Grupa I
Uprawnienia Elektryczne elektryczne

Seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń,

instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających,

przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, (np. dla elektryków).

Cel szkolenia:

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją SEP

dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń,

instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających,

przesyłających i zużywających energię elektryczną, pomiary elektryczne,

(np. dla osób pracujących w zawodzie elektryka)

Organizacja szkolenia:

Czas trwania: 2 dni
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Świadectwo kwalifikacyjne SEP ważne przez 5 lat.