Bezpieczne użytkowanie butli

Bezpieczne użytkowanie butli

Szkolenie skierowane jest do:

  • kandydatów na operatorów wózków jezdniowych zasilanych gazem;
  • operatorów wózków jezdniowych zasilanych gazem;
  • osób dokonujących wymiany butli z gazem.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia

butla gazowabutla gazowa2do bezpiecznego użytkowanie butli w wózkach jezdniowych zasilanych
paliwem gazowym.

Podstawa programowa:

Głównymi zadaniami szkolenia jest nabycie przez uczestników:

  • wiedzy teoretycznej, zapewniającej bezpieczne użytkowanie butli w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym,
  • wiadomości o zagrożeniach, sytuacjach potencjalnie wypadkowych i niebezpiecznych związanych z użytkowaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową,
  • umiejętności praktycznych związanych z obsługą codzienną instalacji gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym,
  • umiejętności wymiany butli w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową,
  • wiedzy i umiejętności związanych z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych.

Warunki stawiane uczestnikom szkolenia:

Uczestnik szkolenia powinien mieć:

  1. w momencie rozpoczęcia szkolenia ukończone 18 lat;
  2. stan zdrowia umożliwiający udział w szkoleniu, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.