Wózki jezdniowe unoszące

Obsługa wózków jezdniowych unoszących

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy

do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych unoszącychwózek unoszący

Nazwa zajęć edukacyjnych

1.  Typy stosowanych wózków jezdniowych  1 godz.

2. Budowa wózków jezdniowych unoszących  1 godz

3. Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy 4 godz

4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa  1 godz

5. BHP  3 godz

6. Zajęcia praktyczne 3 godz

Razem: 13 godzin

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg