Wózki jezdniowe podnośnikowe

Obsługa wózków podnośnikowych (z wyłączeniem specjalizowanych)

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych.

Program szkolenia przygotowuje operatorów wózków do zdania egzaminu

kwalifikacyjnego przed komisją UDT.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się uprawnienia nadane wózek podnośnikowy

przez UDT do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Program opracowany przez: Akademia UDT

Program szkolenia

  1.  Typy stosowanych wózków jezdniowych – 4 godz.
  2.  Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych – 8 godz.
  3.  Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie  oraz po zakończeniu pracy – 15 godz.
  4.  Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa  – 6 godz.
  5.  Wiadomości z zakresu BHP – 8 godz.
  6.  Wiadomości o dozorze technicznym – 3 godz.
  7.  Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych – 8 godz.
  8.  Zajęcia praktyczne – 15 godz.

 Razem: 67 godzin

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg