UDT

Kursy na urządzenia transportu bliskiego podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego:
• operator wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
• operator wciągników hakowych IIW
• operator wciągników sterowanych z kabiny I W
• operator dźwigów towarowych z obsługą i szpitalne I D, TzO, Sz
• operator dźwigów budowlanych z obsługą towarowo-osobowych II D T-O
• operator dźwigów budowlanych z obsługą towarowych II D T
• operator podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych IIP
• operator podestów ruchomych przejezdnych IP
• operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS
• operator suwnic sterowanych z kabiny IS
• operator żurawi
• Konserwator wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
• konserwator dźwignic

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg