TDT

Kursy na obsługę urządzeń podlegających pod Transportowy Dozór Techniczny:
• Kurs na operatora suwnic,
• Kurs na operatora podestów,
• Kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych,
• Obsługa stacji napełniania autobusów sprężonym gazem ziemnym CNG
• napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG
• napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych gazem sprężonym i skroplonym

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg