Szkolenia lotnicze

Oferujemy kursy i szkolenia lotnicze:

Kurs pilotażu ultralekkich samolotów do uzyskania Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego wystawionego przez ULC lub Czeski Urząd Lotnictwa Cywilnego

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie ucznia- pilota bezpiecznego wykonywania lotów na samolotach ultralekkich w warunkach odpowiadających przepisom o lotach z widocznością (VFR)


 

Nazwa zajęć teoretycznych:

1. Prawo lotnicze  – 7 godz.

2. Człowiek – możliwości, ograniczenia – 3 godz.

3. Meteorologia – 8 godz.

4. Łączność – 4 godz.

5. Nawigacja – 8 godz.

6. Procedury operacyjne – 4 godz.

7. Osiągi i planowanie lotu – 4 godz.

8. Zasady lotu – 10 godz.

9. Bezpieczeństwo lotów – 4

10.Obsługa statku powietrznego i wyposażenia – 8

 Razem: 60 godzin

Cel i zadania nauki praktycznej:

Uzyskanie przez ucznia – pilota umiejętności wystarczających do samodzielnego wykonywania lotów w warunkach VFR po kręgu i do strefy, w ruchu lotniczym niekontrolowanym przy wietrze nieprzekraczającym ograniczeń samolotu.

Uzyskanie ponadto przez ucznia – pilota umiejętności:

– korzystania z instrukcji użytkowania w locie (AFM – Aircraft Flight Manual)i listy kontrolnej czynności (check list),

– oceny zdatności do lotu samolotu i jego wyposażenia na podstawie dokumentów, przeglądu przedlotowego (pre -flight check) i prób eksploatacyjnych,

– korzystania z informacji meteorologicznych dotyczących lotniska oraz prowadzenia bieżącej obserwacji pogody i dostrzegania zmian warunków meteorologicznych istotnych dla bezpieczeństwa wykonywanego lotu,

– Przygotowanie psychiczne ucznia – pilota do działania w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych, utrwalenie wiedzy stosowanej, dotyczącej procedur awaryjnych oraz przygotowanie pilotażowe do stosowania w locie tych procedur w takim zakresie, jaki wymieniono w treści ćwiczeń i na jaki pozwala bezpieczeństwo lotów.

Loty wykonywane są na samolocie Aeroprakt A 22 L2

Inne kursy:

  • Kurs Instruktor Samolotów ultralekkich (INS(A))
  • Kurs loty w strefie kontrolowanej VFR
  • Kurs loty nocne VFR
  • Kurs holowanie banerów i szybowców
  • Kurs przeszkalanie na inny typ samolotu
  • Weryfikacja uprawnień do Świadectwa Kwalifikacji Pilota samolotu ultralekkiego lądowego zdobytego przez pilota według przepisów innych niż polskie i wydanego przez inne państwo, do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotu ultralekkiego lądowego (UAP(L)) wpisywanego do Świadectwa Kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495KG(UACP)
Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg