Ratownik przedmedyczny

Ratownik Przedmedyczny

Celem szkolenia jest:

Nabycie umiejętności ratownika przedmedycznego

Nazwa zajęć edukacyjnych

1. Prawo w ratownictwie. Etiologia zagrożeń funkcji życiowych – 1,5 godzin
2. Etyka w ratownictwie. Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie – 1,5 godzin
3. Pomoc przedmedyczna w najczęstszych stanach zagrożenia zdrowia i życia – 1,5 godzin
4. Pozostałe sytuacje zagrażające homeostazie ustroju. Transport pacjenta. Zastosowanie defibrylatora zewnętrznego – 1,5 godzin
5. Zajęcia praktyczne – 2 godziny

Razem: 8 godzin

Ratownik Przedmedyczny 2

Celem szkolenia jest:

Nabycie umiejętności ratownika przedmedycznego

Nazwa zajęć edukacyjnych

1. Prawo w ratownictwie. Etiologia zagrożeń funkcji życiowych – 2 godziny
2. Etyka w ratownictwie. Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie – 2 godziny
3. Pomoc przedmedyczna w najczęstszych stanach zagrożenia zdrowia i życia – 2 godziny
4. Pozostałe sytuacje zagrażające homeostazie ustroju. Transport pacjenta. Zastosowanie defibrylatora zewnętrznego – 2 godziny
5. Zajęcia praktyczne z udziałem uczestników szkolenia inscenizacje wypadków i zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu – 3 godziny
6. Przedstawienie kilkudziesięciu scenariuszy wypadków i zdarzeń. Analiza i dyskusja – 1 godzina

Razem: 12 godzinrat.przedmedyczne1

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg