Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 1

Celem szkolenia jest:

Nabycie umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu

Nazwa zajęć edukacyjnych

1. Opatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadkach typowych urazów i zatruć

• krwotoki
• zranienia
• złamania
• zwichnięcia

2. Oparzenia – 1 godzina

• oparzenia kwasami
• oparzenia ługami
• pomoc doraźna w oparzeniach oczu związkami żrącymi
• nietypowe oparzenia chemiczne
• oparzenia promieniami jonizującymi

3. Porażenia prądem elektrycznym – 1 godzina

4. Zatrucia chemiczne – 1 godzina

• zatrucia przez drogi oddechowe
• zatrucia poprzez układ pokarmowy
• zatrucia przez skórę

5. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy – 1 godzina

Razem: 8 godzin w tym 3 godziny zajęć praktycznych

Pierwsza pomoc przedmedyczna 2

Celem szkolenia jest:

Nabycie umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej

Nazwa zajęć edukacyjnych

1. Prawo w ratownictwie. Etiologia zagrożeń funkcji życiowych. Etyka w ratownictwie. Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie. Prezentacje – 1,5 godziny
2. Pomoc przedmedyczna w najczęstszych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Zajęcia praktyczne: postępowanie w przypadku ataku padaczki; zabezpieczenia pacjenta w pozycji bocznej, przekładanie pacjenta nieprzytomnego(urazowego i nieurazowego) z „brzucha na plecy” – 1 godzina
3. Postępowanie z pacjentem – pozycje ratownicze. Postępowanie w przypadku omdleń; pozycja czterokończynowa. Badanie pacjenta: badanie przedmiotowe i podmiotowe (wywiad SAMPLE) – 1 godzina
4. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) z zastosowaniem defibrylatora zewnętrznego (AED) – wytyczne ERC 2010. Zajęcia praktyczne – 1 godzina
5. Sprawdzenie wiadomości – test. Dyskusja podsumowująca 0,5 godziny

RAZEM: 5 godzin w tym 3 godziny zajęć praktycznych

pierwsza pomoc przedmedyczna4pierwsza pomoc przedmedyczna3pierwsza pomoc przedmedycznapierwsza pomoc przedmedyczna2

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg