Ładowarki teleskopowe

Ładowarki teleskopowe – wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na operatora

ładowarek teleskopowych tzw. wózków widłowych specjalizowanych

ze zmiennym wysięgiem – uprawnienia UDT I WJO.

Warunki przyjęcia na kurs:
– przynajmniej podstawowe wykształcenie
– ukończony 18 rok życia
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

zawodu operatora ładowarek teleskopowych

Kurs na ładowarki teleskopowe składa się z części teoretycznej i

praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną

z Urzędu Dozoru Technicznego.

 

 

 

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg