Kurs operator ładowarki

Operator Ładowarki jednonaczyniowej, kl. I, II i III

Ładowarki to maszyny przeznaczone głównie do prac załadunkowych oraz krótkodystansowych prac transportowych. Ich specjalna konstrukcja umożliwia pobieranie ładunku niemal wyłącznie z pryzmy, a następnie jego transportu na niewielkie odległości lub załadunku do środków transportowych.

 • klasa III uprawnień do 2,5 m3 pojemności naczynia
 • klasa II uprawnień do 5,0 m3 pojemności naczynia (po roku od uzyskania uprawnień na klasę III)
 • klasa I uprawnień wszystkie typy, bez ograniczeń pojemności naczynia (po dwóch latach od uzyskania uprawnień na klasę II)

Program szkolenia:

 • użytkowanie eksploatacyjne
 • dokumentacja techniczna
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy elektrotechniki
 • silniki spalinowe
 • elementy hydrauliki
 • budowa ładowarek jednonaczyniowych
 • technologia robót
 • zajęcia praktyczne

Warunki przyjęcia na kurs:

 • uprawnienie operatora maszyny z klasy II przez minimum 2 lata,
 • badanie psychologiczne,
 • badanie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej

 

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg