Kurs operator koparki jednonaczyniowej

Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej kl. III, I

Koparki jednonaczyniowe służą do oddzielania części gruntu od calizny i jego załadunku go na środki transportowe lub na odkład. Koparki wyposażone są w jedno naczynie czerpiąco – podające, dzięki któremu pracują w cyklu przenoszenia urobku, opróżniania łyżki i powrotu do pozycji pracy.

 • klasa III do 25 t masy całkowitej
 • klasa I uprawnień wszystkie typy, bez ograniczeń pojemności naczynia

Program szkolenia dla kl. III     

 1. użytkowanie eksploatacyjne
 2. dokumentacja techniczna
 3. bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. podstawy elektrotechniki
 5. silniki spalinowe
 6. elementy hydrauliki
 7. budowa koparek
 8. technologia robót
 9. zajęcia praktyczne

 

Program szkolenia dla kl. I

 1. bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. podstawy kierowania zespołem ludzkim w przedsiębiorstwie
 3. wybrane zagadnienia prawa budowlanego
 4. podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
 5. budowa koparek jednonaczyniowych
 6. technologia i organizacja robót

 

Kurs na koparki prowadzony jest przez fachową kadrę wykładowców z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego. Szkolenia kończy się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej określonej klasy. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.​

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg