Kurs Kadry i Płace

Kurs kadry i płace z obsługą programów kadrowych

i systemu rozliczeń płatnik.

Czas trwania i sposób organizacji kursu: 50 godzin zajęć lekcyjnych.

Wymagania wstępne dla uczestników: podstawy obsługi komputera, zainteresowanie zagadnieniami kadrowo-płacowymi.

Sposób organizacji kursu: zajęcia w formie 5 godzinnych bloków lekcyjnych.

Cele kształcenia: kurs kadry i płace przygotowuje do pracy na stanowisku Specjalista do spraw kadr i płac.

Termin: zajęcia prowadzone są popołudniami i/lub w weekendy.

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia: zadania praktyczne wykonywane podczas kursu.

Program kursu przewiduje:

  1. Regulacje prawne zatrudnienia – Kodeks pracy
  2. Płace rozliczanie podatku i ubezpieczeń
  3. Komputerowy system obsługi kadr i płac: Gratyfikant GT/Symfonia kadry i płace
  4. Płatnik – rozliczenie z ZUS
Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg