Bezpieczna wymiana butli gazowych

Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach widłowych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wymiany

butla gazowa butla gazowa2butli gazowych w  wózkach jezdniowych podnośnikowych

Program opracowany przez Akademia UDT

Nazwa zajęć edukacyjnych:

1. przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonania czynności

związanych z wymianą butli – 2 godz.

2. Wymiana butli wykonana przez instruktora – 0,5 godz.

3. Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia – 0,5 godz.

4. Samodzielna wymiana butli przez uczestnika – 4 godz.

5. Omówienie i ocena czynności wymiany butli

wykonanej przez uczestnika .Egzamin końcowy – 1 godz.

Razem: 8 godzin

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg